ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 8/4/2004

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ του Χ.Α., στον κλάδο ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, οι 6.000.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., με κωδικό ΟΑΣΗΣ μετοχής ΕΥΒΡΚ, κωδικό ISIN GRS479003006 και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ΕΥΡΩ 2,40.

Το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής των μετοχών θα είναι ελεύθερο για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης.