ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ Χ.Α. 1/2/2004