Ενίσχυση οργανωτικών δομών του ΣΕΜΑ

logo sema ΣΕΜΑ

Νέες οργανωτικές δομές αποκτά ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) με στόχο την ενίσχυση των στρατηγικών του, την ανάληψη αποτελεσματικότερων δράσεων για το ασφαλιστικό γίγνεσθαι, αλλά και την υλοποίηση ουσιαστικότερων συνεργειών με τους θεσμοθετημένους φορείς της αγοράς, αφενός για την τόνωση της ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων και αφετέρου για τη μέγιστη δυνατή συνδρομή του κλάδου στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση.

Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ συγκρότησε τέσσερις Επιτροπές οι οποίες θα μοιραστούν την ευθύνη υλοποίησης των πρωτοβουλιών που σχεδιάζει ο Σύνδεσμος για τη διετία 2015-2016. Ειδικότερα πρόκειται για:

  • Την Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων και Οργάνωσης υπεύθυνοςτης οποίας ορίσθηκε ο κ. Γιώργος Καραβίας και την υποεπιτροπή Ανταγωνισμού με υπεύθυνο τον κ. Γιώργο  Κούμπα.
  • Την Επιτροπή Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων όπου υπεύθυνη ανέλαβε η κ. Ευγενία Καφφετζή και την υποεπιτροπή Διεθνών Σχέσεων που θα λειτουργήσει υπό την κ. Βασιλική Δράκου.
  • Την Επιτροπή Οικονομικών Πόρων και Χορηγιών της οποίας ηγείται ο κ. Κ. Αλφιέρης.
  • Την Επιτροπή Μελών και Προστιθέμενης Αξίας την ευθύνη της οποίας ανέλαβε ο κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα η διοίκηση του ΣΕΜΑ θα ορίσει τα μέλη των Επιτροπών και υποεπιτροπών, ώστε άμεσα να αναλάβουν δράση, αλλά και να δημιουργήσουν όπου κριθεί σκόπιμο adhoc Ομάδες Εργασίας. με τη συμμετοχή μελών του Συνδέσμου ή και εξειδικευμένων Επιτροπών.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ και υπεύθυνος της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων και Οργάνωσης, κ. Γ. Καραβίας «προτεραιότητα του Συνδέσμου θα είναι να δώσει έμφαση στην εδραίωση της καλής εικόνας του στην αγορά, στο ρόλο που διαδραματίζει ο μεσίτης ασφαλίσεων για τη στήριξη του επιχειρείν και τη διασφάλιση κάθε επενδυτικού ρίσκου, αλλάκαι στην αναβάθμιση των σχέσεων συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών του ΣΕΜΑ, όσο και με τα θεσμικά όργανα και τις ασφαλιστικές εταιρείες».

Η υπεύθυνη της Επιτροπής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, κ. Ευγενία Καφφετζή, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για τον κλάδο « η τόνωση της εξωστρέφειας του Συνδέσμου, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον και των επιπτώσεων αυτών στον τρόπο άσκησης των εργασιών του μεσίτη και στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των επαγγελματιών- μελών του συνδέσμου».

Κατά τον υπεύθυνο της Επιτροπής Οικονομικών Πόρων και Χορηγιών κ. Κ. Αλφιέρη, «σημαντική προοπτική για τον κλάδο αποτελεί η διαμόρφωση ενός περισσότερο σύγχρονου επιχειρηματικού προτύπου για τον Έλληνα Μεσίτη Ασφαλίσεων, αλλά και η συστηματικότερη ενασχόλησή του με τις συνεχιζόμενες αλλαγές στο οικονομικό, κοινωνικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, αλλαγές που επιφέρουν ανατροπές στον τρόπο άσκησης των εργασιών του μεσίτη, ενώ δημιουργούν την ανάγκη επεξεργασίας προτάσεων προς την εποπτική αρχή και της πολιτείας».

Τέλος, από την πλευρά του ο υπεύθυνος της Επιτροπής Μελών και Προστιθέμενης Αξίας, κ. Γ. Ξηρογιαννόπουλος, τονίζει ότι «στους στόχους της επόμενης διετίας περιλαμβάνονται η βελτίωση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του συνδέσμου, η συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης της  ποιοτικής σύνθεσης της λίστας μελών, σε συνδυασμό με ένταξη σε αυτή νέων μελών, η συνεχής βελτίωση της οργανωτικής δομής του Συνδέσμου και των Επιτροπών δράσης, με την ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμης δύναμηςκαθώς επίσης και η δημιουργία Επιχειρηματικού Προτύπου Μεσίτη Ασφαλίσεως».

 

Πηγή: Σ.Ε.Μ.Α 20/04/2015