Πώληση Μετοχών Remaco

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, στις 29/12/2015, προέβη σε πώληση:

 

α) 4.340 μετοχών, ήτοι ποσοστό 15,5% της εταιρείας REMACO A.E., έναντι τιμήματος 77,5 χιλ. €. στον κ. Ν. Παπαδάτο.

β) 3.780 μετοχών, ήτοι ποσοστό 13,5% της εταιρείας REMACO A.E., έναντι τιμήματος 67,5 χιλ. €. στον κ. Γ. Κανδαλέπα.

γ) 1.680 μετοχών, ήτοι ποσοστό 6% της εταιρείας REMACO A.E., έναντι τιμήματος 30 χιλ. €. στην κ. Α. Καρέτσου.

 

Συνολικά η εταιρεία προέβη σε πώληση 9.800 μετοχών, ήτοι ποσοστό 35% της εταιρείας REMACO A.E., έναντι συνολικού τιμήματος 175 χιλ. €. Μετά τις ανωτέρω μεταβιβάσεις η ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. δε συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας REMACO A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.