Γνωστοποίηση Αλλαγής Υπ. Τμήματος Μετόχων

Σύμφωνα με το  Άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την αποχώρηση της κας Αραβίδης Ελένης από τις θέσεις της Υπεύθυνης του Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.

 

Τη θέση του Υπεύθυνου του Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας αναλαμβάνει o κ. Γαβριήλ Ιωάννης.