Αντικατάσταση Υπευθύνου Επίβλεψης Λογιστηρίου PWC

news_icon_files_xl

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την από 7/02/2017 αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Πολίτη από τον κ. Ευάγγελο Μαυρογιάννη στη θέση του υπευθύνου επίβλεψης του λογιστηρίου της εταιρείας το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία PricewaterhouseCoopers Accounting S.A.