ΝΕΟ Δ.Σ. EUROBROKERS Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. 2017

icon-news-xl

Ανακοίνωση Eurobrokers Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της  05.09.2017, εξελέγη το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο EUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Κούμπας.

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ  (Εκτελεστικός) ο κ. Walid Abdo και Εντεταλμένη Σύμβουλος η κα Ευθυμία Κουτσοβασίλη. 

 

Αναλυτικά, το νέο Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

Γεώργιος Κούμπας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Walid Abdo,    Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Eυθυμία   Κουτσοβασίλη,   Εντεταλμένη Σύμβουλος

Νίκος Κοκκινάκης,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στυλιανός Καρπαθάκης,  Ανεξάρτητο  Μη Εκτελεστικό Μέλος   

Αναστάσιος Τσιρώνης,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπύρος Παπασπυρόπουλος,   Ανεξάρτητο  Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 Επιτροπή Ελέγχου

Νίκος Κοκκινάκης, Πρόεδρος,

Στυλιανός Καρπαθάκης, Μέλος

 Αναστάσιος Τσιρώνης,   Μέλος