Πάνω από 40 εκ. η αποζημίωση στα ΕΛΠΕ: Με την ενεργή συμμετοχή της EUROBROKERS

elpe-40εκ. η αποζημίωση στα ΕΛΠΕ

elpe-40εκ. η αποζημίωση στα ΕΛΠΕ eurobrokersΜε την υπογραφή των τελικών συμφωνητικών και την καταβολή ποσού που υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποζημίωσης αναφορικά με ζημιές που συνέβησαν στην μονάδα flexicoker των εγκαταστάσεων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., στα διυλιστήρια της Ελευσίνας.

Οι ζημίες καλύπτονταν από ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου υλικών ζημιών, μηχανικών βλαβών & διακοπής εργασιών», με ασφαλιστικές εταιρείες την Εθνική Ασφαλιστική με ποσοστό 70% και την Αγροτική Ασφαλιστική (μέλος του Ασφαλιστικού Ομίλου ERGO) με ποσοστό 30% και αντασφαλιστές που περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίως.

Με την ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., των μεσιτών MILLER Insurance Services LLP και των τοπικών τους συνεργατών EUROBROKERS Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε., των διεθνών αντασφαλιστών της αγοράς του Λονδίνου καθώς και των αρμόδιων στελεχών των δυο ασφαλιστικών εταιρειών, κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η αποζημίωση αυτή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συμβολής της ιδιωτικής ασφάλισης στην διαχείριση λειτουργικών κινδύνων των επιχειρήσεων.

Περισσότερα