ΝΕΟ Δ.Σ. EUROBROKERS Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. 2018

Ανακοίνωση Eurobrokers Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της  05.09.2018, εξελέγη το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο EUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Κούμπας.

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ  και Εντεταλμένη Σύμβουλος η κα Ευθυμία Κουτσοβασίλη

 

Αναλυτικά, το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

Γεώργιος Κούμπας, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Eυθυμία   Κουτσοβασίλη,  Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ  και Εντεταλμένη Σύμβουλος

Αναστάσιος Τσιρώνης,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Κοκκινάκης,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος,   Ανεξάρτητο  Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει ως εξής:

Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος, Πρόεδρος,

Νικόλαος Κοκκινάκης, Μέλος

 Αναστάσιος Τσιρώνης, Μέλος