Αντικαταστάσεις: υπευθύνου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και διαχειριστή πύλης ΕΡΜΗΣ

Κατόπιν συνεδριάσεως και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας, την 14η Νοεμβρίου, ο κ. Αναστάσιος Κουτσουμπής αναλαμβάνει ως μοναδικός υπεύθυνος του τμήματος εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων.
Κατόπιν τούτου, ο κ. Α. Κουτσουμπής ορίζεται ο νέος και μοναδικός διαχειριστής του συστήματος ΕΡΜΗΣ και θα έχει πλέον όλες τις σχετικές αρμοδιότητες επικοινωνίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών, την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την αποστολή όλων εγγράφων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ.