Ανακοίνωση μετά την απόφαση διαγράφης από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γιουρομπρόκερς Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. (Eurobrokers) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

 

Με βάση την από 14/1/2021 απόφαση της  Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, περί διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από τη Ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 2/2/2021, οι μετοχές της Εταιρείας θα αφαιρεθούν από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατόπιν τούτου, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μετόχους μας, ότι  όλο αυτό το χρονικό διάστημα που η Εταιρεία τελούσε σε αναστολή διαπραγμάτευσης, έγιναν ενέργειες για συμφωνία με στρατηγικό επενδυτή και προσπάθεια ρύθμισης  των δανειακών υποχρεώσεων,  λόγω όμως των αρνητικών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, δεν πραγματοποιήθηκαν οι  απαραίτητες αλλαγές που θα οδηγούσαν στην ανάκαμψη και βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας καθ΄όλο το χρονικό διάστημα, εξάντλησε κάθε δυνατή προσπάθεια για οποιαδήποτε νέα συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο,  για την περαιτέρω επιχειρηματική της ανάπτυξη. Το επενδυτικό ενδιαφέρον περιορίστηκε στη στρατηγική συνεργασία με την Howden -Matrix Μεσίτες Ασφαλίσεων,  για τη διαχείριση του πελατολογίου της Εταιρείας, με τη συμφωνία συνεργασίας να ανακοινώνεται στις 27/11/2020.

Είναι γεγονός, ότι η Εταιρεία μας θα εξακολουθήσει τη διαδικασία εξυγίανσης των οικονομικών της στοιχείων, δεδομένου ότι διαθέτει σημαντικά ενδιαφέρουσα προς αξιοποίηση ακίνητη περιουσία, πλην όμως δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί, ότι θα συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα οδηγούσαν σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της.

 

Η Εταιρεία  θα συνεχίσει την παρουσία της στο χώρο των μεσιτών ασφαλίσεων.

 

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τη διαχείριση των μετοχών τους, στο τηλέφωνο της  Εταιρείας 210 8123963 / 697 3440386 (κ. Γιάννη Γαβριήλ). Επίσης, θα αναρτώνται πληροφορίες στην ιστοσελίδα της www.eurobrokers.gr (Επενδυτές).

Οι μετοχές θα παραμείνουν άυλες και θα καταχωρηθούν ως μη εισηγμένες στα ηλεκτρονικά αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ΑΕ.