Αποχώρηση Ν. Τσότσος

Μαρούσι, 24/06/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ»)

EUROBROKERS S.A.

Σύμφωνα με το   Άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την από 23/06/2014 αποχώρηση του κ. Ναπολέoντα Τσότσου από τις θέσεις του Οικονομικού Διευθυντή και Υπεύθυνου του Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας. Εφεξής, όλες οι αρμοδιότητες του κ. Τσότσου υπό την ιδιότητά του ως Οικονομικός Διευθυντής περιέρχονται στην Προϊσταμένη Λογιστηρίου της Εταιρείας, κα Ζηναϊδα Ζήση, η οποία αναλαμβάνει επίσης και τη θέση του Υπεύθυνου του Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.