Aνακοίνωση ΧΑ – αποφάσεις ΤΓΣ 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 20/06/2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 5 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.352.570 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 89,21% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 

Θέμα 1:

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.570 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Θέμα 2:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.570 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2012.

 

Θέμα 3:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.570 μετοχών, εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GrantThorntonA.E. για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013.

 

Θέμα 4:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.570 μετοχών, αφενός ενέκριναν για τη χρήση 2012 αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. καθαρού ποσού 195.000 ? και αφετέρου προέγκριναν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 καθαρού ποσού έως 300 χιλ. ?. Επίσης, με την ίδια πλειοψηφία ενέκριναν προμήθειες καθαρού ποσού 888.561,20 ? που κατεβλήθησαν για τη χρήση 2012 σε μέλη του Δ.Σ. τα οποία διατηρούν με την εταιρεία σχετική σύμβαση διαμεσολάβησης.

 

Θέμα 5:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.570 μετοχών, ενέκριναν αφενός την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε (5) σε επτά (7) μέλη και αφετέρου την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Επίσης, με την ίδια πλειοψηφία καθόρισαν τις ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως:

1.    Γεώργιος Κούμπας του Μιχαήλ – Εκτελεστικό Μέλος

2.  Ουαλίντ Άβδος του Φουάντ – Εκτελεστικό Μέλος

3.  Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου –  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

4.  Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

5.  Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Κων/να Μουσχουντή του Νικολάου – Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Γεώργιος Γκέκας του Κωνσταντίνου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. θα λήξει την 30.6.2016.

Τέλος, με την ίδια ως άνω πλειοψηφία οι παριστάμενοι μέτοχοι, συνέστησαν Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικώτερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1)    Σπυρίδων Παπασπυρόπουλος του Αγγέλου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

2)    Νικόλαος Κοκκινάκης του Ανδρέα – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

3)    Αναστάσιος Τσιρώνης του Χρήστου –  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Θέμα 6:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.570 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ.της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών

 

Θέμα 7:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.570 μετοχών ενέκριναν την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του α. 23α του Κ.Ν. 2190/1920:

·         Της ανανέωσης της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και ενός εκάστου εκ των Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της κ.κ. Γεωργίου Κούμπα και Ουαλίντ Άβδου, αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων και είναι δυνατόν να μεσολαβούν και ατομικά στην σύναψη συμβάσεων με πελάτες, έναντι αμοιβής τους με τη μορφή προμηθείας. Το ύψος της προμήθειάς τους θα υπολογίζεται σε ποσοστό έως 20% για τον καθένα επί της συνολικής αμοιβής της εταιρείας στις εργασίες στις οποίες διαμεσολάβησαν.

·         Της από 20/11/2012 αγοράς από την βασική της μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενός αυτοκινήτου μάρκας MERCEDESBENZ, αντί ποσού 5.500?.

·         Του από 28.2.2013 μισθωτηρίου συμβολαίου επαγγελματικής μίσθωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της εταιρείας και της βασικής της μετόχου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», δυνάμει του οποίου η εταιρεία εκμίσθωσε από την δεύτερη χώρο γραφείων στο ισόγειο ενός πολυώροφου κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, επιφάνειας 246 τ.μ. αντί μηνιαίου μισθώματος 2.000 Ευρώ πλέον του νομίμου χαρτοσήμου. Η μίσθωση ξεκίνησε την 1/3/2013 και θα λήξει την 28/2/2015.

·         Της αγοράς από την βασική της μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» έξι (6) έργων τέχνης, αντί συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 40.000 ?.

 

 

Θέμα 8:

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς και των μέτρων που έχει λάβει η Διοίκηση, ανέβαλε τη λήψη οιουδήποτε μέτρου, για τους λόγους που περιγράφονται εν συντομία παρακάτω:

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά την περίοδο 2012 επιβαρύνθηκαν είναι τα ζημιογόνα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί σε ζημιά  534 χιλ. ?. Οι ζημιές των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους  τόκους των δανειακών της υποχρεώσεων.

 

Επίσης τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας επιβαρυνθήκαν και από  την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της κατά 470  χιλ ?.

 

Αντιθέτως, τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας παρέμειναν κερδοφόρα. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4.983 χιλ ? έναντι 4.299 χιλ ? της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 15,91%.

 

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 2.376 χιλ ? έναντι 1.738 χιλ ? της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 36,71%.

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 329 χιλ ? έναντι 274 χιλ ? της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 20,07%.

 

Τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ανήλθαν σε (205) χιλ ? έναντι (648) χιλ ? της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 546  χιλ ? έναντι  576 χιλ ? της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι, τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων αρνητικών στοιχείων της Ελληνικής Οικονομίας, διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η εταιρεία εκτιμά ότι η καθαρή της θέση θα ενισχυθεί μέσω των θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων της.