Οικονομικό Ημερολόγιο 2012 – Τροποποίηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε..»  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2012 αντί της 10ης Μαΐου 2012, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.