AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑ EUROBROKERS Ε.Γ.Σ 22.2.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 22/02/2011 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 6 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.352.580 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 89,21% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε την εξής απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.580 μετοχών ενέκριναν τo από 21.12.2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Γεωργίου Κούμπα, δυνάμει του οποίου ο δεύτερος μεταβίβασε στην Εταιρεία 7.120 μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4% του μετοχικού της κεφαλαίου, αντί συνολικού τιμήματος 449.984euro.