Αντικατάσταση κ. Αλέξανδρου Πρασσά

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, με την από 04/01/2011 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τα καθήκοντα του κ. Αλέξανδρου Πρασσά ως Yπευθύνου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων αναλαμβάνει ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Ναπολέων Τσότσος.