ΑΡΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ EUROBROKERS

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του, της 08/10/09, αποφάσισε την άρση της Επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας EUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., καθώς η εταιρία πληροί πλέον τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός του Χ.Α.

Η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2009.