Τι γίνεται με τις συμβάσεις μεσιτών, πρακτόρων και συμβούλων;

asfalistiki agora periodiko

asfalistiki agora periodikoΣε καλό δρόμο όπως όλα δείχνουν βρίσκεται η πορεία  των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων του ΣΕΜΑ με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου.

Σύμφωνα με ενημερωτική επιστολή της Επιτροπής Συμβάσεων του ΣΕΜΑ προς τα μέλη του, προκειμένου να διαμορφώσουν ανάλογα την επικοινωνία τους:

  • οι Generali, Axa και Interamerican έχουν συμφωνήσει σε ένα τελικό κείμενο Σύμβασης στη βάση του προτύπου που έχει συντάξει ο ΣΕΜΑ.
  • οι AIG και Ευρωπαϊκή Πίστη βρίσκονται σε φάση τελικής συμφωνίας επί του προτύπου της Σύμβασης, ενώ
    έχουν ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις με τις εταιρείες Eθνική, Groupama, ERGO και MINETTA.

Τα μέλη του ΣΕΜΑ το τελευταίο διάστημα είχαν επισημάνει με σχετικά έγγραφα στους εκπροσώπους διοίκησης και εμπορικής διεύθυνσης των ασφαλιστικών εταιρειών, την αναγκαιότητα αντικατάστασης των παλαιών συμβάσεων, ζητώντας οι νέες συμφωνίες να βασιστούν σε μεγάλο βαθμό στο προτεινόμενο Σχέδιο Σύμβασης του Συνδέσμου.

«Το σχέδιο Πρότυπης Σύμβασης λειτουργεί ως ένα χρηστικό εργαλείο διαπραγμάτευσης μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και διαμεσολαβούντων προσώπων, εν προκειμένης των μεσιτών ασφαλίσεων, για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κάθε αλλαγή στην ισχύουσα νομοθεσία, ενώ απαντά σε όλες τις προκλήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται από τις τελευταίες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά. Το Πρότυπο Σχέδιο Σύμβασης μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή βάση διαπραγμάτευσης των δύο μερών, δίχως σε κάθε περίπτωση να τα δεσμεύει ως προς το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και το περιεχόμενο της επιδιωκόμενης συμφωνίας», επισημαίνουν σχετικά τα μέλη της Επιτροπής Συμβάσεων του ΣΕΜΑ κ.κ Ευγενία Καφφετζή, Άννυ Τρύφων και Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος.

Το θέμα των συμβάσεων είναι ένα θέμα που απασχολεί εξίσου έντονα και τις υπόλοιπες βαθμίδες διαμεσολάβησης – πράκτορες, ασφαλιστικούς συμβούλους, συντονιστές. Ο «σπουδαίος λόγος» ως λόγος καταγγελίας της σύμβασης και το δικαίωμα των εταιρειών να τροποποιούν τον κανονισμό Πωλήσεων όποτε εκείνες κρίνουν, εξακολουθούν να αποτελούν σημεία τριβής (όχι τα μόνα) μεταξύ εταιρειών, πρακτόρων και ασφαλιστικών συμβούλων.

Ωστόσο, η αξιέπαινη πρωτοβουλία των Μεσιτών και του συλλογικού τους οργάνου δύσκολα θα βρει μιμητές και στον χώρο των υπόλοιπων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Όχι γιατί δεν υπάρχει η επιθυμία και η ανάγκη μίας κοινά αποδεκτής βάσης διαπραγμάτευσης. Κάθε άλλο. Αλλά, όπως παραδέχονται στελέχη της αγοράς από τον πρακτορειακό και τον χώρο των ασφαλιστικών συμβούλων, ο αριθμός των πρακτόρων και των ασφαλιστικών συμβούλων (πολλαπλάσιος των 74 εταιρειών μελών του ΣΕΜΑ), οι συνεπακόλουθες πολλές και διαφορετικές αντιλήψεις, και οι ιδιαιτερότητες στις σχέσεις (π.χ. συνδεδεμένοι) κάνουν το όλο εγχείρημα από πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο.

Στο μεταξύ, οι συλλογικοί φορείς πρακτόρων, συντονιστών και ασφαλιστικών συμβούλων κάνουν ό,τι μπορούνμε παρεμβάσεις στις εταιρείες και με την ανάδειξη, με κάθε ευκαιρία, των προβλημάτων που θίγουν τα μέλη τους.

Ωστόσο, για τον απλό κόσμο της διαμεσολάβησης, η ύπαρξη μιας κοινής πλατφόρμας βασικών αρχών, πάνω στις οποίες να ακουμπούν οι συμβάσεις, είναι το ζητούμενο και παραμένει το μεγάλο στοίχημα, που οφείλουν οι εκπρόσωποι των διαμεσολαβητών να κερδίσουν για χάρη τους.

Δημοσιεύθηκε στις 05/12/2014 , www.aagora.gr