Περιοδικό Broker’s Time

24_cover_normal

24_cover_normal

Tο περιοδικό του ΣΕΜΑ πρωτοεκδόθηκε το 2001 με σκοπό την ενημέρωση της ασφαλιστικής αγοράς και την προβολή του θεσμού του Μεσίτη Ασφαλίσεων στη χώρα μας.

Διανέμεται εσωτερικά στην ασφαλιστική αγορά, αλλά και στο ευρύ κοινό μέσω της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», τρεις φορές κάθε έτος.

Η ύλη του περιοδικού Broker’s Time περιλαμβάνει:

  • ειδήσεις από την Ελληνική και παγκόσμια ασφαλιστική αγορά,
  • άρθρα διακεκριμένων στελεχών του χώρου,
  • τοποθετήσεις εξειδικευμένων νομικών συμβούλων, αναλογιστών, πραγματογνωμόνων,
  • καθώς επίσης και απόψεις στελεχών επιχειρήσεων.

Πάνω απ’ όλα, το Broker’s Time αποτελεί το σημαντικότερο βήμα επικοινωνίας των μελών του ΣΕΜΑ με την Ελληνική αγορά.

Πηγή ΣΕΜΑ