Το προφίλ του ΣΕΜΑ

LOGO sema m size

LOGO sema m sizeΟ Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.) είναι ένα επαγγελματικό σωματείο με μέλη του Μεσίτες Ασφαλίσεων, νομικά και φυσικά πρόσωπα από όλη την Ελλάδα.

Το συλλογικό όργανο των Μεσιτών Ασφαλίσεων, επικοινωνεί με την πολιτεία, τις εποπτικές αρχές, τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και με φορείς του εξωτερικού για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας.

Τα Μέλη του Σ.Ε.Μ.Α. παρέχουν επαγγελματικές συμβουλές σε επιχειρήσεις και καταναλωτές και έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη και διαχείριση των κινδύνων. Διαπραγματεύονται την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καταναλωτών.

Στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Μ.Α. θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα και να ιστορικό  της δράσης του.