ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 24/2/2005

  Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό του Χ.Α. (ΦΕΚ 900Β/ 16.6.2004), ενότητα 4, άρθρο 277, παρ. 2γ, σχετικά με το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων η ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ, γνωστοποιεί ότι:

  α) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος 01/06/2005 – 30/06/2005

  β) η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2004 θα πραγματοποιηθεί από 01/07/2005 έως 30/08/2005.
  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (8/4/2004)

  Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ του Χ.Α., στον κλάδο ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, οι 6.000.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., με κωδικό ΟΑΣΗΣ μετοχής ΕΥΒΡΚ, κωδικό ISIN GRS479003006 και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ΕΥΡΩ 2,40. Το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής των μετοχών θα είναι ελεύθερο για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης.

  0
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 8/4/2004

  Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ του Χ.Α., στον κλάδο ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, οι 6.000.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., με κωδικό ΟΑΣΗΣ μετοχής ΕΥΒΡΚ, κωδικό ISIN GRS479003006 και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ΕΥΡΩ 2,40.

  Το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής των μετοχών θα είναι ελεύθερο για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης.

  0