ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η EUROBROKERS – ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.– είναι εταιρεία Συμβούλων – Μεσιτών Ασφαλίσεων και ιδρύθηκε το 1992. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ). Από το 2004 εισηγμένη στο Χ.Α..

Η εταιρεία είναι ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Σύμβουλος – Μεσίτης Ασφαλίσεων, με καθιερωμένες συνεργασίες τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά και έχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η EUROBROKERS είναι πιστοποιημένη κατά O.M.C. (Open Market Correspondent), πιστοποίηση που της δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται για τους πελάτες της κατευθείαν με την αγορά του Λονδίνου.