ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η EUROBROKERS είναι Ασφαλιστικός Σύμβουλος – Μεσίτης Ασφαλίσεων. Στοχεύει στην εξυπηρέτηση του συνόλου των αναγκών διαχείρισης και ασφαλιστικής κάλυψης των κινδύνων, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, οι ομάδες και οι ιδιώτες πελάτες.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές διαμεσολαβητικές υπηρεσίες που  προσφέρουν:

Αξιοπιστία

Με τη γνώση και την εμπειρία του πιο αξιόπιστου παρόχου διαμεσολαβητικών ασφαλιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Λύσεις για όλες τις ανάγκες

Ολοκληρωμένη διαχείριση και κάλυψη κινδύνων κάθε είδους και μεγέθους.

 

Συνεχής Υποστήριξη

Με δύο αυτόνομες στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες λειτουργίας (SBUs), είμαστε δίπλα στον πελάτη σε κάθε του ανάγκη.

 

Εξασφάλιση

Διασφαλίζουμε ταχεία και αποτελεσματική ανταπόκριση μέσω αξιόπιστων ασφαλιστικών προγραμμάτων.

 

Οι υπηρεσίες μας

Παροχή Επιχειρηματικών Ασφαλιστικών Συμβουλών - Corporate Insurance Services

Με την εγγύηση της αξιοπιστίας που προσφέρει η EUROBROKERS .

Ασφαλιστικές & Αντασφαλιστικές Διαμεσολαβητικές Υπηρεσίες – Insurance & Reinsurance Services

Με την παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών που εξασφαλίζουν οι εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες μας.

Υπηρεσίες Υποστήριξης Ζημιών - Claims Consulting Services

Με αξιοπιστία στη διαχείριση και εξυπηρέτηση της ασφαλιστικής κάλυψης κινδύνων.

Παροχή Προσωπικών Ασφαλίσεων - Private Services & Affinity Groups

Παροχή αξιόπιστων ασφαλιστικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και ομάδες πελατών.

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες σε ομάδες εργαζομένων – Employee benefits

Πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές προς εργαζόμενους επιχειρήσεων.