Χρήσιμα Links

Χρήσιμα links:

  • Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.): επαγγελματικό σωματείο με μέλη του Μεσίτες Ασφαλίσεων, νομικά και φυσικά πρόσωπα από όλη την Ελλάδα.
  • ASSUREX Global: είναι ο παγκοσμίως μεγαλύτερος ιδιωτικός οργανισμός εταιρειών ανάλυσης και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων (Risk Management) και μεσιτών ασφαλίσεων.
  • BIPAR: Τhe Εuropean Federation of Insurance Intermediaries ( Η Ευρωπαική Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών)
  • ΣΕΒ : Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
  • ΕΙΑΣ : Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών
  • ΕΕΑ : Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
  • ΚΕΕΕ : Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
  • ΕΑΕΕ : Ένωση Ασφαλιστικών εταιριών Ελλάδος
  • EBEA : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
  • Τράπεζα της Ελλάδος