ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  • Το προφίλ της Assurex Global

    Founded in 1954, Assurex Global is an exclusive Partnership of the most prominent independent agents and brokers in the world. With...

    0
  • Το προφίλ του ΣΕΜΑ

    Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.) είναι ένα επαγγελματικό σωματείο με μέλη του Μεσίτες Ασφαλίσεων, νομικά και φυσικά πρόσωπα...

    0