Ομιλία κ. Γεώργιου Κούμπα – Μεγάλη Βρετανία 31.3.2015

Ομιλία κ. Γεώργιου Κούμπα – Γενικού Γραμματέα της «Ενωσης Εισηγμένων Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών»,«Athens Investment Forum» Μεγάλη Βρετανία 31.3.2015

H Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών, «ΕΝΕΙΣΕΤ», ιδρύθηκε το έτος 2000 με στόχο να προασπίσει τους επιχειρηματικούς σκοπούς των εισηγμένων εταιρειών. Είναι μέλος των EUROPEAN ISSUERS, η γενική γραμματέας των οποίων κα Suzanna Haan είναι μαζί μας σήμερα. Πέραν της προώθησης μέσω του ΧΑ των επιχειρηματικών σκοπών των μελών της, έχει ως βασικό μέλημα την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης των μετόχων προς τις εισηγμένες εταιρείες.

Το ΧΑ ως καθρέπτης της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε αυτήν. Οι τιμές των μετοχών διακυμαίνονται με κριτήριο όχι τόσο την προϊστορία τους, αλλά τις προοπτικές εξέλιξης των εισηγμένων εταιρειών μέσα στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας. Η συμμετοχή των κοινών επενδυτών στις αγοραπωλησίες είναι συνάρτηση όχι τόσο της οικονομικής των δυνατότητας, αλλά της ελκυστικότητας επενδύσεων στο ΧΑ, σε σύγκριση άλλων εναλλακτικών επιλογών, (καταθέσεις, ακίνητα, ομόλογα) της ευρωπαϊκής αγοράς.

Αναφέρομαι στους κοινούς επενδυτές διότι αποτελούν την βάση λειτουργίας των χρηματιστηρίων όχι μόνο σαν συντελεστές του όγκου των συναλλαγών, αλλά και σαν συνειδητή συμμετοχή στις οικονομικές εξελίξεις της αγοράς. Η διακύμανση του αριθμού των κοινών επενδυτών από τις 200.000 το έτος 2000 έως τις 20.000 σήμερα, είναι χαρακτηριστική της μείωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος στο ΧΑ, λόγω της οκονομικής κρίσης. Αντίστοιχα, η μέση αξία των ημερήσιων συναλλαγών από 700 εκ. το 2.000, είναι 120 εκ. σήμερα.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το Eldorado του 1999 είναι μη επαναλήψιμο και άλλοι, ότι όλα είναι κυκλικά και οι επενδυτές ξεχνούν γρήγορα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται αλλά δεν αντιγράφεται. Η «χρυσή εποχή» του 1999 άφησε παρακαταθήκες που δικαιολογούν νέες προοπτικές. Η εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το σωστό τρόπο λειτουργίας της σήμερα, είναι παραγωγική και όχι ανασταλτική ως προς την ανάπτυξη του θεσμού και την προστασία των επενδυτών.

Οι 244 εισηγμένες εταρείες εκ των οποίων οι 130 προέρχονται από την περίοδο 1996 – 2005, δηλώνουν παρούσες στην πρώτη γραμμή της ελληνικής ανάκαμψης. Οι 130 αυτές εταιρείες εκ των οποίων οι 91 είναι ενεργές στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, μαζί με τις 14 της εναλλακτικής αγοράς, άντλησαν κατά την εισαγωγή τους 6,6 δις τα οποία επένδυσαν στους παραγωγικούς σκοπούς των, και ανεπτύχθησαν σε χρόνο και μέγεθος καλύτερα απο οιοδήποτε άλλη χρηματοδότηση, θα επεδίωκαν την ίδια χρονική περίοδο. Η σημερινή κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στα 50 δις , έναντι των 200 δις του 2000, δεν αντιπροσωπεύει την οικονομική των οντότητα, ούτε τις δυνατότητες των εισηγμένων εταιρειών.

Τι χρειάζεται λοιπόν? Να επανέλθει το Χ.Α. στο ρόλο του ενεργού φορέα προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων εσωτερικού και εξωτερικού. Να αποκατασταθούν μέσω της επανάκαμψης των αγοραστών, οι τιμές των εισηγμένων σε μία δίκαιη αποτίμηση, αποδίδοντας κέρδη στους νεοεισερχόμενους επενδυτές και ανακούφιση στους παραδοσιακούς που κράτησαν τις θέσεις των μέχρι σήμερα. Και κυρίως επαναφέροντας ένα κλίμα επενδυτικής ευεξίας που θα ενθαρρύνει νέες αυξήσεις κεφαλαίων και μέσω αυτών, φθηνή χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των εισηγμένων και νέα κέρδη προς επανεπένδυση.

Επιπλέον, θα ανοίξει το δρόμο για νέες εισαγωγές στην κύρια και την εναλλακτική αγορά, αυξάνοντας το βάθος του ΧΑ και τις επενδυτικές επιλογές νέων επενδυτών, εσωτερικού και εξωτερικού.

Τι λείπει ώστε ένα σενάριο υπεραισιόδοξο σήμερα να είναι η αυριανή πραγματικότητα?
Η έμπρακτη εμπιστοσύνη της πολιτείας στην ιδιωτική πρωτοβουλία!
Η εξωτραπεζική χρηματοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω των αγορών, σαν συμπλήρωμα των επενδυτικών τραπεζών, είναι μια πανευρωπαϊκή τάση, που οφείλουμε να ακολουθήσουμε, όπως τόνισε ο κ.Αngel.
Η αποφασιστική στροφή του επιχειρηματικού δαιμονίου του Ελληνα προς το Χ.Α. είναι βασική προϋπόθεση ανάπτυξης, όταν σήμερα αναζητεί ευκαιρίες επένδυσης ή και απλής εξασφάλισης των χρημάτων του εκτός Ελλάδος.
Η αξιοποίηση από την Πολιτεία της χρηματιστηριακής αγοράς με εκχώρηση της πλειοψηφίας των κρατικών εταιρειών μέσω αυτής στο επεδυτικό κοινό, είναι μία πρόταση που δεν στερεί την χώρα από τα «ασημικά» της.

Αντίστοιχα, οι αξιοκρατικές διοικήσεις και η εταιρική διακυβέρνηση που διέπουν τις εισηγμένες, θα διασφαλίσουν διαφάνεια και κερδοφορία προς όφελος των μετόχων.

Η εκτεταμένη αυτή λαϊκή ιδιωτικοποίηση όλων των προς διάθεση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, (π.χ. ΤΑΙΠΕΔ), με εισαγωγή των στο ΧΑ, θα πρέπει να ενισχυθεί με κίνητρα προτίμησης προς τους έλληνες επενδυτές, ώστε να επωφεληθούν πρώτοι.

Η προσέλκυση των καταθέσεων του εξωτερικού κατά προτεραιότητα στις ανωτέρω μετοχές του ΧΑ θα είναι επανεπένδυση (και όχι απλός επαναπατρισμός) και πρέπει να γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση, αλλά αντίθετα με επιβράβευση όσων συμβάλλουν στην ανάκαμψη της χώρας.

Η αξιοποίηση των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από την εκχώρηση της πλειοψηφίας των κρατικών εταιρειών, θα χρησιμοποιηθεί για εξόφληση υποχρεώσεων του κράτους (ΕΟΠΠΥ) στην αγορά και ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης.

Η αλλαγή επενδυτικού κλίματος που θα εξασφαλίζει η λόγω ΧΑ διαφάνεια λειτουργίας των κρατικών εταιρειών, θα αυξήσει τις αξίες των και τα κρατικά έσοδα, ταχύτερα και απλούστερα από κάθε άλλη διαδικασία.

Πέραν αυτών χρειάζονται φορολογικά κίνητρα στις εισηγμένες και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες, για να παραμείνουν και να διεθνοποιηθούν ως προφυλακή της εξαγωγής ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Και κυρίως ηθικά κίνητρα και αναγνώριση της υπερπροσπάθειας εισαγωγής και παραμονής -με τις σημερινές συνθήκες- εταιρειών στο ΧΑ, συμβάλλοντας με την παρουσία των στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Υπάρχουν 105 εισηγμένες εταιρείες, από την περίοδο 1996 – 2005 που επιβεβαιώνουν την ελληνική επιχειρηματική ικανότητα, με κερδοφορία και διεθνείς προοπτικές που αναπτύχθηκαν με την εισαγωγή τους. Η Πολιτεία ας τις αναγνωρίσει και ας δημιουργήσει σχολή μίμησής τους, ενισχύοντας τον χρηματιστηριακό θεσμό.

Σήμερα, οι πιο επιλεγμένες με διεθνείς προδιαγραφές ελληνικές εταιρείες, παραμένουν εισηγμένες – ακόμη – στο ΧΑ. Ας τις διαφυλάξουμε για να τις πολλαπλασιάσουμε. Η πιθανότητα ευτυχήματος αντί ατυχήματος στην ελληνική οικονομία, είναι μεγαλύτερη και κυρίως είναι στα χέρια μας. H Eλλάδα άς γίνει πρώτα ενδιαφέρων χώρος επενδύσεων των ελληνικών κεφαλαίων εσωτερικού και εξωτερικού και θα ακολουθήσουν τα διεθνή.

Ας δημιουργήσουμε μια νέα γενιά εθνικών ευεργετών – επενδυτών και όχι καταθετών – ξεπλένοντας τις προκαταλήψεις του παρελθόντος! Το Χρηματιστήριο Αθηνών ας είναι η σημαία και ο καταλύτης της σταυροφορίας αυτής! Οι εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ είναι και θα είναι οι σταυροφόροι της ανάπτυξης αυτής!

Σας ευχαριστώ,
Γεώργιος Μ.Κούμπας
Γενικός Γραμματέας ΕΝΕΙΣΕΤ