Γνωστοποίηση

EUROBROKERS S.A.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την αποχώρηση της κας Ζηναϊδας Ζήση από τις θέσεις της Προϊσταμένης Λογιστηρίου και Υπεύθυνης του Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.

Τη θέση της Υπεύθυνης του Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας αναλαμβάνει η κα Ελένη Αραβίδη, και την επίβλεψη του λογιστηρίου της Εταιρείας αναλαμβάνει η εταιρεία PricewaterhouseCoopers Accounting S.A. με υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Σταματόπουλο.